Enneagrammet

ENNEAGRAMMET ER EN MODEL DER KATEGORISERER NI FORSKELLIGE PERSONLIGHEDSTYPER OG GIVER ET INDBLIK I OG FORSTÅELSE FOR MENNESKERS ADFÆRDSMØNSTRE OG PSYKOLOGISKE NATUR - Claus Roager - Enneagramstedet

Enneagrammet som selvudviklingsværktøj har blæst mig og mange andre bagover - Sikke et fantastisk og mindblowing værktøj. Jeg er selv uddannet Enneagram Practitioner hos Enneagramstedet - Jeg anbefaler dem på det varmeste.

Og Enneagrammet indgår i al rådgivning hos Ruggaard & Co, direkte eller indirekte


Claus Roager fra Enneagramstedet skriver sådan:

De ni personlighedstyper beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdigrundlag, overbevisning, grundlæggende ønsker som kompensation for det vi tror vi mangler.På en meget forenklet måde kan man sige, at Enneagrammet er en model, der beskriver ni slags mennesker, men modellen er dog langt mere avanceret end som så, idet mennesker rummer mange varianter og udtryk. Enneagrammet udmærker sig netop ved at gå bagom de gængse stereotype beskrivelser og på et langt mere detaljeret og psykologisk plan forklare forskelle og ligheder for de ni personlighedstyper. Enneagrammet kan anvendes i forhold til mange applikationer, men generelt vil indsigt og forståelse for typerne give dig potentiale til at skabe dig et mere frit og afbalanceret liv, så du kan leve ud fra dine bedste medfødte kvaliteter samt skabe tolerance og accept af andres væremåder. Enneagrammet giver dig ikke kun en overfladisk beskrivelse – eller et "sådan er du" – det anviser også en vej til udvikling og vækst, så du kan udnytte dit fulde potentiale og dine bedste ressourcer.


Som med alle typeværktøjer skal man kun bruge det med omtanke. Læs her hvad kloge Christel Seierø bl.a. skriver om Enneagrammet, som en slags heads-up:

"ENNEAGRAMMET PUSTER TIL DIN SELVOPTAGETHED OG OPBLÆSER DIT EGO

Enneagrammet læres i flere lag. Derfor er der også stor risiko for begrænset og misforstået forståelse, hvis du kun stifter overflødigt kendskab med de 9 typer. Når vi første gang møder Enneagrammet og opdager vores type kan det være et kæmpe wake up call. Men vi risikerer meget hurtigt at falde i søvn igen, hvis vi stopper her. Dette sker, når vi bruger Enneagrammet og vores type som forklaringsramme for alt og reducerer andre mennesker til tal. Vi bruger viden om vores types mønstre, som en undskyldning for, at vi er, som vi er. Vi dyrker primært Enneagrammet for at forstå os selv (og andre) endnu bedre. Vi får et kick, når vi hører om vores egen type og beskrivelsen rammer plet. Vi bliver måske utålmodige og rastløse, når de andre typer beskrives, for vi vil meget hellere høre mere om os selv (og dem vi kender). Vi dyrker de sider af typen, som vi tror er "bedre", så vi kan få en ny skinnende persona, som lever op til vores nye udviklede selvbillede. Vi opdager ikke, at vi bare har flyttet fikseringen. Det er naturligt og en del af det første lag i at forstå Enneagrammet, os selv og vores medmennesker. Stopper vi her, er vi ofte mere selvcentrerede og vores ego mere opblæst end før, fordi vi tror, at vi nu er mere udviklede (end andre). Enneagrammet som typologiredskab er kun begyndelsen af det potentiale, der udfoldes for os. Hvis vi investerer tid og tålmodighed i at fordybe os i en større forståelse af formålet, folder der sig en række redskaber ud, som hjælper os med at "komme ud af kassen" og blive mere nærværende og medfølende i vores liv."